RUS | EST
65. aastat

60. aastat
loodus

hukk-ap

unisef

www.struktuurifondid.ee
Uudised
12.09.2017 a.

pix

Suvisel koolivaheajal viis huviringi „Imidžikool“ initsiatiivgrupp Narva, Tallinna ja Pärnu noorte osalusel edukalt läbi noortekohtumiste projekti „KooliMood“. Projekti raames toimus kaks kohtumist: 19.-23. juunini Tallinnas ning 21.-27. augustini Narvas,  Laste Loomemaja baasil. Ühtekokku osales projektis 24 õppurit vanuses 13-18 aastat ning 4 liidrit (18 a ja vanemad). Narva meeskonnas kandsid liidri rolli „Imidžikooli“ pedagoogid O.Neustus ja J.Kasterpalu.

Esimese noortekohtumise käigus tutvusid noored üksteisega, õppisid tundma põhilisi moestiile, moetendentse, töötasid välja küsimustikud ning uurisid õpetajate, lapsevanemate ning noorte endi arvamust kaasaegse koolilapse välimuse kohta, külastasid Kadrioru Kunstimuuseumi, mängisid ja suhtlesid palju.
Teisel kohtumisel analüüsisid osalejad oma garderoobi, tutvusid üksikasjalikult harmoonilise kuvandi loomise alustega, dekoreerisid oma riietust, töötasid välja soovitused teemal „Sinu koolikuvand“ ja tutvusid Narva linnaga ning veetsid lõbusalt ja sõbralikult aega.
Üheks projekti eripäraks oli see, et suhtlemine toimus kahes keeles: vene ja eesti keeles. Osalejad püüdsid üksteist mõista, vahetada informatsiooni, täiustasid oma keeleharjumusi.
Kohtumised küll lõppesid, ent ees on osalejaid ootamas veel mitmeid tegevusi: on vaja luua e-voldik soovitustega, teha projektist videoklipp, viia läbi projekti presentatsioon NLL õppuritele, kirjutada artikkel ajalehte ja peamine - kirjutada lõpparuanne. Soovime neile edu!
Projekti teostatakse Haridus- ja teadusministeeriumi, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti noorte koostöökekuse ja SA Archimedes Noorteagentuuri kaasabil. 

?lga Neustus
Projekti «KooliMood» juhataja


FOTOD

(Noortekohtumised "Koolimood", 19-23.juunil, Tallinnas)

FOTOD
(Noortekohtumised "Koolimood", 21-27. augustil, Narvas)
pix

 
« Prev.   Next. »

Webmaster pix