RUS | EST
65. aastat

60. aastat
loodus

hukk-ap

unisef

www.struktuurifondid.ee
Uudised
07.06.2017 a.

pix

Noortekohtumised  „KooliMood“.
Narva Laste Loomemaja mitteformaalne noorte ühendus I.M.A.G.E. koostöös Tallinna noorte rühmaga „Noorte Hääl“ ja noorte ühendusega NEA MTÜ Pärnust SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo toetusel alustas Noortekohtumiste ühisprojektiga „KooliMood“ .


Projekti põhieesmärgiks on anda noortele võimalused leida oma isikupärane riietumise stiil, õpetada valima kooliõpilasele sobivat ja harmoonilist välist stiili, leida kultuuride-vahelist barjääride ületamise võimalusi koolimoe kaudu eesti ja vene keelt kõnelevate noorte vahel ja soodustada suhtlemist.
Projektis nähakse ette noorte võistkondadele kahte kohtumist. Esimene kohtumine toimub Tallinnas alates 19. kuni 23. juunini ning selle kohtumise eesmärgiks on luua ettekujutus, milline peaks olema kaasaegse koolinoore välimus, arvesse võttes õpetajate, lastevanemate, imidž-disainerite ja noorte arvamusi ning eelistusi. 
Teine kohtumine toimub Narvas alates 21. kuni 27. augustini. Kohtumise eesmärgiks on harmooniliste koolinoorte kujude loomise soovituslike ettepanekute väljatöötamine.  
Projekti üritused: küsitlused, diskussioonid, kohtumised noortemoe kunstnikega, meistriklassid, loomingulised töötoad, eskiiside näitused, moedemonstratsioonid, presentatsioonid, mitteformaalsed kohtumised.
Projektist võtavad osa kolme noorte võistkonna esindajad Narvast, Tallinnast ja Pärnust. Igas võistkonnas on kaheksa võistlejat koos võistkonna liidriga.
Noorte vanus: 13 kuni18 aastat.Olga Neustus,
NLL „Imidži Kooli“ pedagoog ja
Projekti „KooliMood” juht


 
« Prev.   Next. »

Webmaster pix