RUS | EST
65. aastat

60. aastat
loodus

hukk-ap

unisef

www.struktuurifondid.ee
Kutse uritustele
17.02.2016 a.
27 veebruaril kell 10:00
Narva Laste staadionil toimub
Ida-Virumaa mudellennuspordi lahtine, individuaalne ja võistkondlike esivõistlus
(mudelite klassis HLG450 (heidetavad/viskeplaanerid)


KUTSUME osalema
esivõistlusel!


pix 
Juhend
lahtiste, individuaalsete ja võistkondlike esivõistluste korraldamise kohta
Ida-Virumaa mudellennuspordis mudelite klassis HLG450 (heidetavad/viskeplaanerid)
Võistluste organiseerimine ja läbiviimine.
* Võistluste organiseerimise, ettevalmistamise ja läbiviimise teostab Narva Laste Loomemaja.
* Võistluste otsest juhtimist teostab Kohtunike kolleegium.
* Spordikohtunikud töötavad vastavuses kehtivate HLG450 viskeplaanerite võistluste korraldamise Reeglitega.


I.  Võistluste toimumise koht ja aeg.
* Võistlused toimuvad 27. veebruaril 2016 Narva Laste Loomemaja staadionil. 

II. Võistlejad.
Võistlustele lubatakse piiranguteta kõiki sportlasi ja juuniore.
III. Võistluste läbiviimise graafik. 
27. veebruar 2016.a
10:00 - 11:00  - Osavõtjate vastuvõtmine ja majutamine.
11:00 - 11:30  - registreerimine.
11:30 - 11:45 – instrueerimine, loosimine.
11:45-12:00 – võistluste avamine.
12:00-14:00 – Ida-Virumaa individuaal-võistkondliku mudellennuspordi klassis HLG50 mudellennukite (viskeplaanerid) võistluste startimine.
14:00-15:00 – meistriklass, viskeplaanerite valmistamine, lennud stimulaatoritel.
15:00 - 15:30 – võitjate autasustamine, võistluste lõpetamine.
15:30 – Osavõtjate ärasõit.

III. Osavõtjate registreerimine.
 Osavõtjate registreerimine toimub ringis Lennumudelism Narva Laste Loomemajas või e-mailiga: See e-mail on kaitstud spam-bot. Tema läbivaatamiseks peab olema sisse lülitatud Java-script .

IV.  Ohutusnõuded
* Võistluste korraldamisel peab kinni pidama ohutusnõuetest vastavalt HLG450 mudelite klassi võistluste korraldamise Reeglitele. Piloodid ise vastutavad ohutusnõuete täitmise eest.
* On KEELATUD treeninglendude teostamine selleks otstarbeks mitte ettenähtud kohtades! Võistkonna juht kannab vastutust sportlaste treeninglendude teostamise eest selleks ette nähtud kohtades, mis toimuvad otseselt enne võistluste algust.
* Vastutust võistkondade esindajate ja vaatama tulnud publiku käitumise eest, mis ei ole reglementeeritud nimetatud Juhendi ja Reeglitega, kannavad võistkondade liikmed ja publik.

V. Võitate väljaselgitamine.
* Võitjaid selgitatakse välja vastavuses kehtivate „HLG450 viskeplaanerite võistluste korraldamise Reeglitega“.
 Auhinnakohtadele tulnud sportlasi autasustatakse auhindadega ja vastava astme diplomitega.

VI Materiaal-tehniline varustatus.
 Kulusid sõidu-ja toitlustamise eest kannab lähetav organisatsioon.
 Materjalid meistriklassi töö korraldamiseks võimaldab Narva Laste Loomemaja.

VII  Lisainfo.

Võistluste korraldamise eest vastutab Valeri Ivanov.  
 Kontakttelefon:
+37258181988       


Toetus: Narva Linnavalitsus, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kultuuriministeerium, Kultuurkapital


 
« Prev.   Next. »

Webmaster pix