RUS | EST
65. aastat

60. aastat
loodus

hukk-ap

unisef

www.struktuurifondid.ee
Kutse uritustele
21.04.2016 a.
22.-24. aprillil
Narva Laste Loomemajas
toimub IV regionaalne fotofestival „Pilk - 2016“.

KUTSUME

pix

Meie festival kujunes heaks traditsiooniks, kus noored fotokunsti huvilised vabas vormis vahetavad oma arvamusi maailmast, kus me elame kaasajal, mõtisklevad, hindavad, loovad, analüüsivad ja langetavad otsuseid.  Fotod võimaldavad  keskendunult vaadelda muutusi, olla tähelepanelikud lähedaste inimeste suhtes ja panna tähele looduses toimuvaid muutusi. 

Festival toimub 22-24 aprill 2016 NLL ruumides ja sisaldab kahte programmi:

1. Loomingulist osa, millesse on kavandatud professionaalse fotograafi meistriklass, ekskursioonid: Narva Aleksandri kirikusse, jalutuskäik mööda uut jõepromenaadi.
2. Teises konkursi osas on kavas žürii töö, võitjate autasustamine ja festivalile laekunud tööde analüüsimine.

Osavõtjateks võivad olla noored vanuses 14 kuni 26 aastani.


Fotosid võetakse konkursile kolmes nominatsioonis:

1. Ilmastikuolud

Nominatsioon näeb ette oskust mitmekesiselt avada looduslikke nähtusi, erinevates ja, mitte ainult looduslikes, vaid ka ökoloogilistes oludes, olgu nendeks linnamaastik või loodusliku maastiku fotod.
2. Minu armas perekond!
Nominatsioonis on tähtis kajastada oma suhtumist perekonda vaatamata tema suurusele ja tema heaolule.
3. Eksperiment
Nominatsioon näeb ette oskust näidata loomingulisi otsinguid ja saavutusi, mis on kehastunud tänu fotoaparaadile või graafilise redaktori kasutamise kaudu-

Osavõtja võib konkursile esitada igas nominatsioonis  kuni kolm fotot.
Seega võib konkursist osavõtja kokku esitada 9 fotot. Kohustuslik ei ole osalemine kõikides nominatsioonides.

Fotosid hinnatakse kahes vanusastmes:
* 14 kuni 18 aastat
* 19 kuni 26 aastat.
Fotosid võib saata postiga või neid saab tuua otse NLL aadressil:
Narva Laste Loomemaja
Partisani 2
Narva
21007
Estonia
Märkusega „Festival „Pilk — 2016“.
Iga foto tagaküljele on kleebitud etikett, kuhu on trükitähtedega kirjutatud järgmised andmed: ees-ja perekonnanimi (eesti, inglise või vene keeles), vanus, aadress, õpilane, üliõpilane või töötav noor, kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress), millisesse nominatsiooni kuulub foto, autoripoolne foto nimetus.
Andmete puudumise korral neid fotosid ei arvestata.
Konkursist osavõtjad ei tohi kasutada teise autori fotosid ja internetist võetud fotosid. 

Festivalile esitatud tööd peavad vastama järgmistele nõuetele: foto suurus on formaadis ?-4 (20?30sm) , kartongile mitte kleepida, fotod peavad olema kvaliteetsed, ei tohi sisaldada negatiivset infot, fotodel ei tohi olla kuupäeva, foto filmimise aega, autori etikette. 

Tööde esitamise viimaseks päevaks on 26. märts 2016.


Vastuvõtukomisjon eesotsas NLL fotostuudio „Positiiv“ pedagoogi Irina Kivimäega valib fotosid konkursi jaoks ja vastavalt ka näituse jaoks, lähtudes esitatud kriteeriumidest.

Žürii hindab fotosid vastavalt järgmistele kriteeriumidele: foto kunstiline ja tehniline tase (kompositsioon, värvid, valgustus, fotoaparaadi tehniliste võimaluste kasutamine). Foto originaalsus, dünaamilisus ja emotsionaalsus.
Igas vanusastmes selgitatakse välja võitjad: esimene, teine, kolmas koht. Festivali korraldajatel on õigus anda välja ka eripreemiaid.
Žürii töötab festivali esimese osa ajal, kui osavõtjad viibivad ekskursioonil.

Festivali organiseerijad: Narva Laste Loomemaja Narva kultuuriosakonna, Narva Noortekeskuse, fotoklubi „Narva“ ja MTÜ Autori foto toetusel.


22. aprill.
Meistriklass  Kristian Saks „SOLARGRAAFIA“ 17:00
Meistriklass  Reet Sau – „MUST/VALGE FOTOGRAAFIA FILMIL“ 18:00

23. aprill
Osavõtjate registreerimine  11:00 - 12:00
Festivali avamine 12:00 -12:30
Fotostuudio „Okno“ pedagoogi Julia Obraztsova (Sankt-Peterburg, Venemaa) meistriklass „Nähtamatu fotograaf“  12:30 - 13:15
Ekskursioon Narva bastionidesse, jõepromenaadile  13:30 -15:00
kohvipaus 15:00 - 15:30
autasustamine 15:30 - 16:00
tööde analüüs  16:00 - 16:45
lõppsõna - 17: 00


Žürii koosseis:
fotograaf Eduard Sadala (Narva) 
Nõmme Noortemaja Fotoklubi liigi, fotograaf  Reet Sau (Tallinn)
Narva Kunstikool, pedagoog Anne Pärtel (Narva)

Festivali organiseerijad võivad korrigeerida žürii koosseisu.

Kõik konkursile saabunud tööd antakse osavõtjatele tagasi pärast eksponeerimise lõppu NLL galeriis. Vajadusel (ekspositsiooni pikendamine) tööde autoreid teavitatakse sellest e-posti teel teatega uuest tähtajast.Kontakt:

Fotostuudio juhataja Irina Kivimäe +37256491546, See e-mail on kaitstud spam-bot. Tema läbivaatamiseks peab olema sisse lülitatud Java-script
Arendusjuht Olga Sokolova +37255593834, +3723599572
See e-mail on kaitstud spam-bot. Tema läbivaatamiseks peab olema sisse lülitatud Java-script

 
« Prev.   Next. »

Webmaster pix