RUS | EST
65. aastat

60. aastat
Laager

loodus

hukk-ap

unisef

www.struktuurifondid.ee
Loodus
26.10.2014 a.
29.01.2018.

2016.a oktoobris startis maakondlik noorteprojekt „Ida-Virumaa Kirde regioonis täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine“. Antud programmi eesmärgiks on noortele noorsootöö ja –teenuste kättesaadavamaks tegemine huvigrupiti., sõltumata noore elukohast ja majanduslikest võimalustest.
Tegevust finantseeritakse haridus-ja teadusministri poolt kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidavas ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“.

Narva Laste Loomemaja ühines nimetatud projektiga 2017.a novembris suuna „Looduse sõbrad“ arendamise raames. Esimestes tundides tutvusid õpilased meie regioonis elavate loomariigi esindajatega. Detsembri keskpaiku toimusid tunnid, kus lapsed „külastasid“ kaasaegset loomaaeda Tallinna Loomaaia metoodiku Tatjana Kuznetsova kaasabil. Metoodik rääkis, miks on loomaaed vajalik, milliseid ülesandeid ta täidab. Lapsed püüdsid ka ise määratleda loomaaia rolli. Õppetundide tulemusena tõid lapsed välja järgmised loomaaia tegevusliigid: „loomaaed, kui koht puhkamiseks“, „loomaaed kui loodusteadlikkuse tõstja“, „loomaaia teaduslik tegevus“ ning „ohustatud liikide kaitse“.
Neist tundidest võtsid osa õpilased Sillamäelt, Narvast ja Narva-Jõesuust.
Narva-Jõesuu pedagoogi Tatjana Kleveri hinnangul oli ka antud üritus, nagu kõik laste loomemaja poolt korraldatavad üritused, väga huvitav, informatiivne ning arendav. Lastele tutvustati ülesandeid, millega tegeleb Tallinna Loomaaed. Selgus, et peale selle, et loomaaed on armastatud puhkekohaks, tegeleb ta ka hävinemisohus olevate liikide kaitsmise, teaduslike uuringute ning lastele eluslooduse propageerimisega. Laste Loomemajas toimuvate õppetundide raames korraldati ka ümarlaudu, kus lapsed esinesid „konsultandi“ rollis ning kus nad said avaldada oma arvamust esitatud küsimuste põhjal. Rühmadevahelised diskussioonid olid väga elavad, sest loomaaia teema oli õpilastele väga huvipakkuv. Lisaks kõigele said lapsed tundides tutvuda loodusliku materjaliga, nahkade ja topistega, töötada binokulaariga ja üllatuda selle üle, et jääkarul on läbipaistev karv.
Pedagoogi arvamusega ühtis ka osalejate arvamus. Lapsed rääkisid sellest, et neile meeldis mängida loomaaeda, joonistada laboratooriumit, õppida tundma putukalisi. Samuti olid väga muljetavaldavad nahad ja loomatopised.
Sellega tegevus noorteprojeti raames pole veel lõppenud. Jaanuaris alustab tööd looduskaitseteemaline näitus, märtsis toimub loomade joonistamise konkurss ning konkursi tulemuste põhjal luuakse e-raamat.

Maakondlik loominguliste loomade joonistamise konkurss "Ida -Virumaa loomad" 

Fotod


pix


20.06.2017.a.

Eestis 2016. aasta oli välja kuulutatud mere aastaks. 
Narva Laste Loomemajas oli koostatud vastav projekt „Meri, meri…“
Projekt kestis 1. augustist kuni 31. augustini 2016.
Projektist võtsid osa kolme ringi õpilased (kokku ligi 40 inimest).

Projekti raames toimusid järgmised üritused:
1.Väljasõit Narva-Jõesuusse. Lapsed said palju teada meie mere probleemidest, võtsid merevee proove ja tegid katseid, samuti korjasid looduslikku materjali, mida kasutasid meistriklassides. Lapsed leidsid merest ka pudeli, kus oli sees kiri. .
2. Toimus meistriklass laste jaoks „Mere ilme“. Valmisid väga ilusad tööd.
3.“Joonistamise“ ringi pedagoog korraldas meistriklassi lasteaedade õpetajatele
Teema: joonistamine mastehiiniga teemal„Mere annid“. Meistriklass kestis 2 päeva, sest soovijaid oli palju – ligi 30 inimest.
4. Projekti kokkuvõtteks oli regionaalnäitus „Meri, meri…“.
Esitati 266 tööd maakonna erinevatest linnadest. Osavõtjate seas olid Ahtme ja Kohtla-Järve kunstikoolide õpilased, lapsed Narva Laste Loomemajast, samuti, Narva lasteaedadest ja koolidest. Konkursi tulemustest lähtuvalt autasustati erinevate diplomitega ja auhindadega 45 osavõtjat.
Projekti toetasid Eesti Kultuurkapital, Kultuurministeerium, Narva Linnavalitsus

Lingid:

Regionaalnäitus „Meri, meri…“.
Meistriklass laste jaoks „Mere ilme“.


18.01.2017.a.

Alates 1.veebruarist 2017 on Narva Laste Loomemajas, lastele vanuses 5 kuni 10 aastat, avatud abonement teemal „Looduse imeline maailm“.

Õppetund kestab 45-60 minutit.
Vajalik eelnev registreerimine kokkuleppel.
Eelregistreerimiseks võib kasutada telefoni  58057401   või
 

Webmaster pix