RUS | EST
65. aastat

60. aastat
Laager

loodus

hukk-ap

unisef

www.struktuurifondid.ee
Loodus
26.10.2014 a.
20.06.2017.a.

Eestis 2016. aasta oli välja kuulutatud mere aastaks. 
Narva Laste Loomemajas oli koostatud vastav projekt „Meri, meri…“
Projekt kestis 1. augustist kuni 31. augustini 2016.
Projektist võtsid osa kolme ringi õpilased (kokku ligi 40 inimest).

Projekti raames toimusid järgmised üritused:
1.Väljasõit Narva-Jõesuusse. Lapsed said palju teada meie mere probleemidest, võtsid merevee proove ja tegid katseid, samuti korjasid looduslikku materjali, mida kasutasid meistriklassides. Lapsed leidsid merest ka pudeli, kus oli sees kiri. .
2. Toimus meistriklass laste jaoks „Mere ilme“. Valmisid väga ilusad tööd.
3.“Joonistamise“ ringi pedagoog korraldas meistriklassi lasteaedade õpetajatele
Teema: joonistamine mastehiiniga teemal„Mere annid“. Meistriklass kestis 2 päeva, sest soovijaid oli palju – ligi 30 inimest.
4. Projekti kokkuvõtteks oli regionaalnäitus „Meri, meri…“.
Esitati 266 tööd maakonna erinevatest linnadest. Osavõtjate seas olid Ahtme ja Kohtla-Järve kunstikoolide õpilased, lapsed Narva Laste Loomemajast, samuti, Narva lasteaedadest ja koolidest. Konkursi tulemustest lähtuvalt autasustati erinevate diplomitega ja auhindadega 45 osavõtjat.
Projekti toetasid Eesti Kultuurkapital, Kultuurministeerium, Narva Linnavalitsus

Lingid:

Regionaalnäitus „Meri, meri…“.
Meistriklass laste jaoks „Mere ilme“.


18.01.2017.a.

Alates 1.veebruarist 2017 on Narva Laste Loomemajas, lastele vanuses 5 kuni 10 aastat, avatud abonement teemal „Looduse imeline maailm“.

Õppetund kestab 45-60 minutit.
Vajalik eelnev registreerimine kokkuleppel.
Eelregistreerimiseks võib kasutada telefoni  58057401   või Рµ-maili: See e-mail on kaitstud spam-bot. Tema läbivaatamiseks peab olema sisse lülitatud Java-script
Registrerimise leht siin.
KUTSUME osalema lasteaedade lapsi ja algklasside õpilasi!


Õppetundide teemad:
1.Elus ja eluta loodus.
Lapsed tutvuvad meie Maakera loodusega. Leiavad elusa ja eluta looduse erisusi. 

2.Need imelised taimed.
Räägime puudest ja põõsastaimedest. Vaatleme puude südamikke, puurõngaid. Saame teadmisi taimede elust.

3.Seened.
Kas seened on taimed? Mis asub seene all mullas? Kui pikk on erinevate seente eluiga? Gigandid ja kääbused seente maailmas, raviomadustega seened, seened kui metsa sanitarid, söödavad ja mürgised seened. Sellest kõigest meie jutustame lastele.

4.Kalad.
Lapsed saavad teadmisi kaladest, kuidas hingavad kalad, millega on kalad kaetud. Saavad teada kust on pärit kuldkalad, kuidas elevad sägad. Vaatleme akvaariumi.

5.Millised on loomaliigid?
Vaatleme loomade kehaehitust sõltuvalt nende eluviisist. Tutvume loomariigi mitmekesisusega ja huvitavate faktidega loomade elust. Õpime loomade klassifitseerimist sõltuvalt nende erilistest tunnustest.
Sihtgrupp: 7 – 10 .a.a

6.Nahkhiired – kes nad on?
Lapsed õpivad tundma nahkhiirte eluviisi. Saavad teada kes nad on: loomad või linnud. Meisterdavad mänguasja – „nahkhiire“.

7.Kes on loomad?
Sihtgrupp: 5-7.a.a.

8.Räägime molluskitest.
Lapsed näevad Ahhatini tigu. Õpivad tundma tigude eluviisi ja ehitust.
17.06.2016.a.
ARUANNE teemal „LINNUD“
Veebruaris 2016 startis ja juunis 2016 lõpetas projekt teemal „Linnud“, millest võttis osa 43 Narva Soldina Gümnaasiumi neljandate klasside õpilast. Projekti raames, tänu omafinantseerimisele ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse KIK abile, toimusid mitmed teaduslikud üritused. Esimene kohtumine toimus Narva Laste Loomemaja Talveaias märtsi, kus õpilastele tutvustati projekti tingimusi, toimus viktoriin ja õpilased said loomingulise ülesande. 
Järgmine praktiline õppetund algas küsimusega:
- Kas on vaja talvel toita linde? -  100 % lastest vastas jaatavalt.
 -Kas teie toidate linde? – Jaatavalt vastas suhteliselt väike õpilaste arv. Lapsed ei teadnud, millega tohib linde toita, kust võtta õiget linnutoitu, osutus, et seepärast toidetakse linde leivapuruga.
 Uurides seda probleemi, meie kasutasime erinevaid infoallikaid: Internetti, raamatuid, ajakirju.
Pärast vestlust lastega, meie otsustasime, võimalust mööda, varuda lindude jaoks toitu. Meie kuivatasime arbuusi, meloni, kõrvitsate seemneid, kuivatasime munakoori, sest viimane teeb tugevamaks lindude sulestikku. Lapsed olid üllatunud, kui said teada, et toidulisa lindude jaoks võib endal valmistada. Pärast neid õppusi lapsed teavad, kuidas on vaja toita linde.
Kevadel, siis kui puhkevad õide lilled ja saabuvad kauaoodatud linnud, lapsed võtsid neid vastu oma kätega valmistatud lindude pesakastidega. Meie koolilapsed nägid oma tegevuse tulemusi. Linnud elavad nüüd pesakastides ja neid saab hõlpsasti jälgida. Oma tegevuste tulemuseks said õpilase koostada loomingulise töö teemal „Maja lindude jaoks“ ning lapsed kaitsesid seda tööd.
Aprillis toimus loominguline kohtumine Indar Zeinetiga, Ida-Virumaa Lindude klubi direktoriga. Sama projekti raames ootas õpilasi veel üks huvitav üritus, nimelt, ekspeditsioon Sinimäe põldudele, kus nad said jälgida rändlindude migratsiooni. Õpilased said oma silmaga näha valgelauphane ja valgepõskset laglet. 
Peale kõige ülalmainitu, aprillis toimus linnasisene ökoloogiline mäng teemal „Mida ma tean lindudest?", mis laiendas õpilaste teadmisi ja silmaringi. Mängust võtsid osa: 5 võistkonda Narva koolidest ja 1 võistkond Narva-Jõesuu koolist. Lapsed suure innukusega võtsid osa mängukonkurssidest, näitasid oma teadmisi, eruditsiooni ja leidlikkust keeruliste ja huvitavate ülesannete lahendamisel. Kõik osalejad said diplomid ja meened.
Mais toimus mininäitus teemal „Eesti linnud“. Näitusest võtsid osa õpilased 2. kuni 4. klassini. Näitusele valiti kõige paremad tööd. Näitust said vaadata lasteaedade lapsed ja tutvuda lähiümbruses elevate lindudega.
Projekti lõppkordiks oli muinasjutu „Kevad“ lavastus, mida õpilased valmistasid ette just lasteaedade lastele. Näidendil oli suur edu. Näidendist saadi teadmisi lindude käitumise ja pesitsemise kohta. Pärast etenduse lõppu toimus selle arutelu, kus sõna said lasteaedade lapsed.
Projekti raames olid välja töötatus tundide konspektid ja kohandatud tööks lastega ka Interneti-ressursid. Oli kirjutatud laste jaoks presentatsiooni vormis metoodiline materjal Eesti lindudest.   Kokkuvõtteks teostatud töö kohta saab öelda, et lapsed pöörasid rohkem tähelepanu elusolenditele, asjaolule, et nende kõrval on väga palju suurepäraseid linde. Ükskõiksuse asemel suleliste vastu tekkis lastel soe, sõbralik tunne lindude vastu, kes rõõmustavad meid oma lauluga ja iluga.


Nimi
Link
Presentatsioon teemal  "Harakas"
Loe
Presentatsioon teemal "Linnud"
Loe
Presentatsioon teemal "Merekotkas"
 Loe
Presentatsioon teemal "Pääsuke"
Loe
FOTOD "Sinimäe"
Vaata
FOTOD "Mäng teemal „Mida ma tean lindudest?"
Vaata
FOTOD  "Lõputööde kaitsmine"
Vaata
FOTOD "Muinasjutu „Kevad"
Vaata
FOTOD "Pesakastid"
Vaata24.05.2016.a.

Kevad on saabunud, aeg on lindude vastuvõtuks küps!

Narva Laste Loomemajas on käsil ökoloogilise kooli projekt, mida juhendab vilunud pedagoog Jelena Jevstratenko. Projekti kevadine „Lindude“ teema äratas suurt huvi Narva Soldina Gümnaasiumi algklasside õpilastes.
Kevadhooajal, kui puhkevad lilled ja saabuvad rändlinnud, õpilased võtsid linde vastu oma kätega meisterdatud linnupuuridega. 
Meie ajastul on lindudel keeruline linnas leida parajat „eluruumi“, sest parke on jäänud väheseks ja pesa ehitamiseks on võimalusi kasinalt. Me kuuleme linnas kevadeti lindude sädistamist üha harvemini. Selleks, et linnud tuleksid taas ja lapsed saaksid jälgida nende elu, aga mitte ainult õppida lindude elust õpikutest,  oli vaja teha suhteliselt vähe – valmistada ja paigutada puudele pesakaste. Vanaegsel pesakastide  valmistamise traditsioonil (samuti pesapaikade ettevalmistamise traditsioonil) oli sügav mõte: inimene mitte ainult aitas linde, vaid ka ise tundis looduse lähedust, mõistis oma ühtsust ümbritseva loodusega.
Seega neljanda ja teise klassi õpilased nägid oma tegevuse vilju: lapsed valmistasid 20 pesakasti  ja ilusate värvidega värvisid nad ka üle.
Käesoleva projekti tähtsamaks ülesandeks oli meelitada linnaparkidesse ja rohelistele aladele linde, kes pesitsevad puuõõnsustes. See aitab kaasa linnaparkide paremale seisundile, kuna pargid on linnaoludes nõrgestatud  ebasoodsa ökoloogia läbi, ning päästab pargid ja muud rohealad röövputukate ülemäärasest levikust. Eriti tähtis on meelitada linde pesitsema noortesse puude istandustesse, sest ühelt poolt, noored puud on eriti ohustatud röövputukate kallaletungile, teiselt poolt, nendes noortes puudes on vähe looduslikke puuõõnsusi, mis on lindudele sobivateks pesapaikadeks. Nii meie õpilased saavad lähitulevikus näha oma töö vilju, kui pesakastidesse tulevad elama linnupered.
Peale selle, hiljuti toimus linnas ökoloogiline mäng „Mida mina tean lindudest?", mis laiendas õpilaste teadmisi lindudest. Sellest mängust võtsid osa 5 Narva koolide võistkonda ja üks võistkond Narva-Jõesuu koolist. Lapsed suure innuga osalesid mängu konkurssidel, näitasid oma teadmisi, eruditsiooni ja leidlikkust keeruliste ja huvitavate ülesannete lahendamisel. 
Järgnes veel üks projektitöö, mis oli kaasakiskuvaks ekskursiooniks Sinimäe põldudele, kus jälgiti rändlinde. Õpilased nägid oma silmadega suurlaukhanesid ja valgepõsklaglesid. Huvitava ekskursiooni viis läbi Ida-Virumaa linnuharrastajate klubi ornitoloog Indar Zeinet.
Keskkonnaprojekt sai teoks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele KIK finantstoetusele ja Narva Laste Loomemaja kaasfinantseerimisele. Projekt suunas laste tähelepanu loodushoiu probleemidele ja kodukandi looduslikule ja ökoloogilisele keskkonnale.

FOTOD30.03.2016 a.

Ökoloogiline kool Narva Laste Loomemajas

Narva Laste Loomemajas juba teist aastat tegutseb ökoloogia kool, milles lapsed õpivad tundma loodust ja ümbritsevat keskkonda.
Inimese kooselu loodusega ja tema elanikega on kaasajal üheks olulisemaks teemaks. Looduskeskkonna kasutamine ja tema reostamine mõjub negatiivselt inimestele ja ümbritsevatele elusorganismidele. Seeläbi on vajalik juba lapsepõlvest alates tõsta inimeste loodusteadlikkust ja ökoloogilist kultuuri ning teadlikult mõjutada säästlikku looduse kasutamist.
Käesoleval ajal meie Narva linna elanikkonnal on suhteliselt piiratud võimalused tihedamalt kokku puutuda loodusega, sest linnas korraldatakse harva üritusi, mis on pühendatud looduskeskkonnale ja ökoloogiale.
Narva Laste Loomemajas enesefinantseerimise ja Euroopa Liidu fondide toetusel üsna hiljuti väljaehitatud Talveaias käivad ökoloogiakoolis õppimas linna koolieelikud ja nooremate klasside õpilased. Sellel õppeaastal koolis käsitletakse teemat „Linnud“, sellest projektist võtab osa 50 last Soldina gümnaasiumi neljandatest klassidest. Projekti raames ning tänu omafinantseerimisele ja KIK fondile, toimub terve rida arendavaid üritusi: praktilised õppused kuldnokapuuride valmistamise õpetamiseks, linnuvaatlused ja lindude käitumise jälgimine , loominguline kohtumine Indrek Zeinetiga, Ida-Viru linnuklubi direktoriga, samuti viktoriini vormis mäng „Mida ma tean lindudest?“, lavastuse loomine lindudest ja loomingulise töö teemal „Lindude maja“ koostamine. 
NLL ökoloogiakool annab lastele võimsa tõuke ümbritseva loodusmaailma tunnetamiseks ja silmaringi laiendamiseks, sest kaasaegne kooli õppekava ja õpikud täiel määral ei suuda  haarata kõiki vajalikke teadmisi loodusloost ja ökoloogiast. 
Laste jaoks on tähtis ühendada meeldivat kasulikuga: kodukandi looduslike ja ökoloogiliste teemade ühendamist, osavõttu projektitegevusest ja lõbusat ajaveetmist.
See tegevus tõstab oluliselt laste kodaniku- ja sotsiaalset aktiivsust säästliku lähenemisega regiooni ja riigi loodusressurssidesse.

FOTOD
________________________________________________


1. Intellektuaalne ökoloogiline mäng „Looduse tundjad“


Intellektuaalne ökoloogiline mäng „Looduse tundjad“ toimus  20. jaanuaril 2015.
Mäng oli pühendatud loodusele. Mängust võtsid osa 5.-6. klasside õpilased. Igas võistkonnas oli 6 osavõtjat. Osa võtsid 10 võistkonda – Narvast, Narva-Jõesuust, Kohtla-Nõmmmelt, Ahtmest.
Õpilased said diplomid ja autasud.

Fotod

Võitjad:
I koht- Narva Keeltelütseum
Leontovits Uljana
Kuzmina Sofiya
Skorikov Igor
Mihhailov Mihhail
kalasnikova Olga
Ignatjev Makar


2 koht -Narva Pähklimäe Gümnaasium
German Luzin
Kutuzova Kristina
Okuneva Ksenia
Kasleva Darja
Viktoria Mistsenko
Lõssenko Darja


3 koht - Kohtla -Nõmme kool
Maksim -Aleksandr Antonov
Grete Aul
Ilja Illopmägi
Merike Saar
Hanna - Liisa Ojamäe
Regina Poom


3 koht -Narva - Joesuu keskkool
Angelina Fjodorova
Darina Dmitrijeva
Roman Kutorin
Amina Koshelenko
Veniamin Toropov
Ksenia Zakilova
2. Projekt  "Talvest talveni 2014"
(projektijuht Jelena Jevstratenko, NLL pedagoog)

Projekt startis 1. veebruaril ja lõppes 29. detsembril 2014. Sellest projektist võtsid osa 40 last: 20 last lasteaiast „Punamütsike“ ja 20 last Narva Soldina gümnaasiumist.
Märtsis korraldati praktiline töö teemal „Loodus ja kunst“. Lapsed viidi ekskursioonile Narva Laste loomemaja territooriumile, seejärel, oma muljete põhjal, lapsed joonistasid neile enim meelde jäänud puid.
Laste uurimise objektiks oli valitud puu, kuna puud mängivad meie elus väga suurt rolli. Nad ümbritsevad meid alati igal pool, kuid, enamjaolt, nii suured kui ka väikesed ei pane seda tähele. Nooremad lapsed ei taju puid kui eluslooduse objekte. Siinjuures on puu heaks jälgimise objektiks. Puude jälgimise käigus on võimalik vaadelda nende kooselu väliskeskkonnaga, puude seisukorda, nende välimuse kaudu võib hinnata elukeskkonda ja ökoloogilist taimeriigi koosmõju, milles nad kasvavad. Tähtis on ka see, et puud on küllaltki suured objektid, seepärast on lapsel neid kergem jälgida, väiksemaid taimi laps tajub halvemini.  Lapsed saavad võimaluse kujutada puid oma sõpradena.
Tähtsaks ülesandeks oli lastele mandžuuria pähkli ja mandžuuria aprikoosi istikute istutamine. Need puud olid valitud seepärast, et nad tunnevad meie kliimas ennast üsna komfortselt. Lapsed tutvusid puude istutamise ja hooldamise reeglitega.
Peale muu, koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK), nimelt, Kauksi loodusekeskusega, lapsed tutvusid metsas käitumise reeglitega, looduseapteegiga ja koostasid herbaariumi metsas kasvavatest ravimtaimedest. Veel said lapsed teadmisi Peipsi järve rannaalade taimestikust.
Äkkekülas lapsed avastasid „loodusradade saladusi“, mängisid orienteerumist metsaradadel. Lapsed otsisid puid nende kirjelduse järgi, püüdsid määrata nende puude vanust, vaatlesid puid ümbritsevat taimestikku.
Lapsed kohtusid Aleksei Turovskiga, tuntud bioloogi ja zooloogiga ja Tallinna Loomaaia vanemmetoodikuga. Just temalt said lapsed teada palju huvitavat loomade elust ja käitumisest. Kohtumine kestis 3 tundi ja meeldis kõikidele.
Tuleb ära märkida ka seda, et lapsed vormistasid ökoloogilise linnaku eskiisprojektid Loomemaja territooriumil. See töö meeldis neile kõigile. Selle aja jooksul nad muutusid väikesteks maastikudisaini arhitektideks. Lapsed mitte ainult olid aktiivsed töös, vaid ka puhkasid, kuna nad võtsid osa Narva-Jõesuus ökoloogilistest olümpiamängudest – „Hoia oma tervist noorusest alates“. Narva-Jõesuus korraldati köievedu, mängiti rahvaste palli, võeti osa teatejooksust, ehitatu liivalosse.
 Kogu kirjeldatud tegevused näitasid, et peamine eesmärk: säästva loodushoiaku kujundamine, inimese kooseksisteerimine looma-ja taimeriigis, arusaam ökoloogiliste teadmiste vajalikkusest oli saavutatud.
Sellepärast ongi tähtis kasvatada lastes ökoloogilist teadlikkust, kasutades töös mitmekesiseid meetodeid ja töövõtteid. Seda enam, et lapsed ei vaja selle töö korraldamisel mingit sundimist.


Uurimis töö "Minu puu" (Lasteaed "Punamütsike", rühm "Sipsik")

Uurimis töö "Minu puu" (Narva Soldino Gumnaasium, 3.klass)

Raamat "Talvest talveni"

Film 1 (Lasteaed "Punamütsike", rühm "Sipsik")

Film 2 (Narva Soldino Gumnaasium, 3.klass)

Fotod3. Regionaalne laste kujutava kunsti näituse-konkurss teemal „Imekala“.
(projektijuht Jelena Jevstratenko, NLL pedagoog)
Tulemused

pix
 

Webmaster pix