RUS | EST
65. aastat

60. aastat
loodus

hukk-ap

unisef

www.struktuurifondid.ee
Loodus
26.10.2014 a.
23.03.2018.
Elusloodus Loomemaja seinte vahel.

Narva Laste Loomemaja (NLL) ühines 2017.a oktoobris projektiga Kirde Noored, mis tegutseb juba 2016.a Euroopa Liidu Sotsiaalfondi, Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse toel. Selle noorteprojekti raames toimub Loomemajas pidev tegevus, mis on suunatud koolilaste keskkonnaalaste teadmiste arendamisele. Üks projektis osalemise eesmärkidest on koolilaste noorema ja keskmise vanuserühma kaasamine loodusele pühendatud tundide läbiviimisse.


Kus võib näha Ida-Virumaa loomi?

Neil päevil lõppes Narva Laste Loomemaja pedagoogide poolt korraldatud joonistuskonkurss, mille tulemusena avati näitus „Ida-Virumaa loomad“. Konkursist võttis osa 230 erinevas tehnikas tööd: joonistus, graafika, maalikunst. Osalejate hulgas olid kunstikoolides ja –ringides tegutsevad Narva, Sillamäe, Ahtme ja Kohtla-Järve lapsed vanuses 5-15 aastat, samuti ka need, kes joonistavad südame kutsel.
12.märtsil tehti kokkuvõtteid ja autasustati võitjaid. Konkursi žürii töös osalesid Jelena Hovart (Narva Muuseumi programmijuht, kunstiteadlane), Nadežda Hlestkova (NLL kunstistuudio pedagoog) ja Jelena Jevstratenko (projekti „Looduse sõbrad“ juht, NLL). Žürii valis välja 32 tööd, mis näisid žüriiliikmetele teistest pisut paremad. „Ausalt öeldes oli meil väga raske valikut teha, sest kõik tööd olid auhinna väärilised. Andsime oma parima ning tulemusi saame  näha näitusel „Ida-Virumaa loomad“.  Tahan tänada õpetajaid, lapsevanemaid ning muidugi lapsi selle eest, et konkurss-näitus“Ida-Virumaa loomad“ toimuda sai, „ ütles Jelena Jevstratenko konkursi võitjaid autasustades.
Konkursi „Ida-Virumaa loomad“ töid sai näha näitusel Narva Laste Loomemaja galeriis.
Näitusetöödel on kergelt äratuntavad loomad, keda me tunneme juba lapsepõlvest ning keda võib kohata meie metsades: siin on orav, karu, jahtipidav rebane ja hunt, kellel on keel ripakil. Võib leida ka joonistusi, mis kujutavad ilvest. Just ilves oli valitud sel aastal Eestis aasta loomaks. Eesti ilves on ainuke Eestis metsikus looduses elav kaslane. Meie ilvesed on ühed suurimad maailmas. Täiskasvanud ilvese kaal on keskmiselt 25 kg. (www.looduskalender.ee)

Konkursi tulemuste põhjal loovad NLL töötajad juunis joonistuste e-raamatu „Ida-Virumaa loomad“

Hoia seda, mida armastad.

Paralleelselt joonistusnäitusega saab tutvuda ka liikuvnäitusega „Hoia seda, mida armastad“. Näitust külastavad Narva koolide 1.-4. klasside õpilased. Nende jaoks viib projekti „Looduse sõbrad“ juht jelena Jevstratenko läbi tunniajase ekskursiooni looduskaitsealase tegevuse ajaloost Eestis (alguse sai see juba 1910.aastal), haruldastest looma-ja taimeliikidest, mille eest hoolitsemine on praeguse ja kasvava põlvkonna ülesanne. Ekskursiooni käigus saavad tutvuvad lapsed Eesti looduskaitsealade ja maastikukaitsealadega, saavad teada, millised on ohustatud liigid Eesti looduses ning mängivad ka interaktiivseid mänge. Saadud teadmised avardavad märgatavalt laste silmaringi ning tulevad kasuks ka osalemisel looduskaitsealastel olümpiaadidel ja viktoriinides. Näitust saab külastada aprilli lõpuni.


Kellel on tarvis kaasaegset loomaaeda?


Veel üheks huvitavaks ürituseks, mis tekitas märkimisväärset huvi koolilastes, oli tegevuste tsükkel koondnimetusega „ Kaasaegne loomaaed. Milline see on?“. Selle käigus sai sadakond algklassilast tutvuda kaasaegsete linnaloomaaedade elutingimustega, sh ka Tallinna loomaaia loomapidamistingimustega. Lapsed said teada, et peamine loomaaia ülesanne ei ole mitte meelelahutuse pakkumine, vaid kaasaegsete loomaaedade esmaülesanne on kaitsta hävimisohus loomaliike, viia läbi teaduslikke uurimusi ning propageerida ja süvendada lastes loodushuvi. Laste Loomemajas toimuvate tundide raames korraldati nn „ümarlaudu“, milles koolilapsed said väljendada oma arvamust erinevates küsimustes etteantud teema põhjal. Meeldiv on, et rühmavestlused möödusid väga elavalt, sest teema oli kaasaegsete laste jaoks igati aktuaalne. Peale kogemuste vahetamise said lapsed töötada ka erinevate käepäraste materjalidega – näiteks veendusid nad üllatusega, et jääkaru karv pole valge, vaid hoopis läbipaistev.

Aljona Petrova.

Maakondlik loominguliste loomade joonistamise konkurss "Ida -Virumaa loomad" 


29.01.2018.

2016.a oktoobris startis maakondlik noorteprojekt „Ida-Virumaa Kirde regioonis täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine“. Antud programmi eesmärgiks on noortele noorsootöö ja –teenuste kättesaadavamaks tegemine huvigrupiti., sõltumata noore elukohast ja majanduslikest võimalustest.
Tegevust finantseeritakse haridus-ja teadusministri poolt kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidavas ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“.

Narva Laste Loomemaja ühines nimetatud projektiga 2017.a novembris suuna „Looduse sõbrad“ arendamise raames. Esimestes tundides tutvusid õpilased meie regioonis elavate loomariigi esindajatega. Detsembri keskpaiku toimusid tunnid, kus lapsed „külastasid“ kaasaegset loomaaeda Tallinna Loomaaia metoodiku Tatjana Kuznetsova kaasabil. Metoodik rääkis, miks on loomaaed vajalik, milliseid ülesandeid ta täidab. Lapsed püüdsid ka ise määratleda loomaaia rolli. Õppetundide tulemusena tõid lapsed välja järgmised loomaaia tegevusliigid: „loomaaed, kui koht puhkamiseks“, „loomaaed kui loodusteadlikkuse tõstja“, „loomaaia teaduslik tegevus“ ning „ohustatud liikide kaitse“.
Neist tundidest võtsid osa õpilased Sillamäelt, Narvast ja Narva-Jõesuust.
Narva-Jõesuu pedagoogi Tatjana Kleveri hinnangul oli ka antud üritus, nagu kõik laste loomemaja poolt korraldatavad üritused, väga huvitav, informatiivne ning arendav. Lastele tutvustati ülesandeid, millega tegeleb Tallinna Loomaaed. Selgus, et peale selle, et loomaaed on armastatud puhkekohaks, tegeleb ta ka hävinemisohus olevate liikide kaitsmise, teaduslike uuringute ning lastele eluslooduse propageerimisega. Laste Loomemajas toimuvate õppetundide raames korraldati ka ümarlaudu, kus lapsed esinesid „konsultandi“ rollis ning kus nad said avaldada oma arvamust esitatud küsimuste põhjal. Rühmadevahelised diskussioonid olid väga elavad, sest loomaaia teema oli õpilastele väga huvipakkuv. Lisaks kõigele said lapsed tundides tutvuda loodusliku materjaliga, nahkade ja topistega, töötada binokulaariga ja üllatuda selle üle, et jääkarul on läbipaistev karv.
Pedagoogi arvamusega ühtis ka osalejate arvamus. Lapsed rääkisid sellest, et neile meeldis mängida loomaaeda, joonistada laboratooriumit, õppida tundma putukalisi. Samuti olid väga muljetavaldavad nahad ja loomatopised.
Sellega tegevus noorteprojeti raames pole veel lõppenud. Jaanuaris alustab tööd looduskaitseteemaline näitus, märtsis toimub loomade joonistamise konkurss ning konkursi tulemuste põhjal luuakse e-raamat.


Fotod


pix20.06.2017.a.

Eestis 2016. aasta oli välja kuulutatud mere aastaks. 
Narva Laste Loomemajas oli koostatud vastav projekt „Meri, meri…“
Projekt kestis 1. augustist kuni 31. augustini 2016.
Projektist võtsid osa kolme ringi õpilased (kokku ligi 40 inimest).

Projekti raames toimusid järgmised üritused:
1.Väljasõit Narva-Jõesuusse. Lapsed said palju teada meie mere probleemidest, võtsid merevee proove ja tegid katseid, samuti korjasid looduslikku materjali, mida kasutasid meistriklassides. Lapsed leidsid merest ka pudeli, kus oli sees kiri. .
2. Toimus meistriklass laste jaoks „Mere ilme“. Valmisid väga ilusad tööd.
3.“Joonistamise“ ringi pedagoog korraldas meistriklassi lasteaedade õpetajatele
Teema: joonistamine mastehiiniga teemal„Mere annid“. Meistriklass kestis 2 päeva, sest soovijaid oli palju – ligi 30 inimest.
4. Projekti kokkuvõtteks oli regionaalnäitus „Meri, meri…“.
Esitati 266 tööd maakonna erinevatest linnadest. Osavõtjate seas olid Ahtme ja Kohtla-Järve kunstikoolide õpilased, lapsed Narva Laste Loomemajast, samuti, Narva lasteaedadest ja koolidest. Konkursi tulemustest lähtuvalt autasustati erinevate diplomitega ja auhindadega 45 osavõtjat.
Projekti toetasid Eesti Kultuurkapital, Kultuurministeerium, Narva Linnavalitsus

Lingid:

Regionaalnäitus „Meri, meri…“.
Meistriklass laste jaoks „Mere ilme“.


18.01.2017.a.

Alates 1.veebruarist 2017 on Narva Laste Loomemajas, lastele vanuses 5 kuni 10 aastat, avatud abonement teemal „Looduse imeline maailm“.

Õppetund kestab 45-60 minutit.
Vajalik eelnev registreerimine kokkuleppel.
Eelregistreerimiseks võib kasutada telefoni  58057401   või
 

Webmaster pix