RUS | EST
65. aastat

60. aastat
loodus

hukk-ap

unisef

www.struktuurifondid.eeINFORMATSIOON ÕPPETASUST

1. Huviringide õppetasu määramise aluseks Narva Linnavalitsuse Määrus.

2. Õppetasu kantakse Narva Kultuuriosakonna kontole.
    Rekvisiidid:
    Saaja nimi: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
    Saaja arveldusarve: Swedbank EE712200221023241719; SEB EE471010220038352011.
    Maksekorralduses märkige kindlasti viitenumber, õpilase ees -ja perekonnanimi, huviringi nimetus, arve number.

3. Lapsevanemad saavad maksta õppetasu ühe kuu eest või täielikult  mahus poolaasta eest NLL poolt esitatud arve alusel.

4. Kui pangaülekandega makstud raha ei laekunud Narva Kultuuriosakonna kontole, tuleb koolile esitada pangaülekande väljavõte.

5. Õppetasu maksjal ei ole õigust oma initsiatiivil teostada õppetasu ümberarvestamist.

6. Narva Kultuuriosakond esitab jaanuaris Maksuametile õpilaste ja õppetasu maksjate nimekirjad koos nende isikunimede
    ja isikukoododega, samuti eelneval kalendriaasta jooksul tasutud summade suurusega.

7. Haigestumise perioodil (muudel põhjustel puudumise korral) õpilasi ei vabastata õppetasu maksmisest.

   * Selgitus:
      Õppetasu arvestamise küsimustes palume pöörduda Galina Ivanova poole (kabinet 217, telefon 3599576)


Vastuvõtt ja kustutamine

Avaldus

Õppetasu

Vabastamise kord

Avaldus õppetasu vabastamiseks

Lisa

Teenustasu enammakse/vigase makse tagastamise taotlus

Taotlus teenustasu ümberkandmisele teisele viitenumbrile

Raamatupidamisteenistus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)


ARTIKLIID:

 Huvitegevus peab olema lapse põhiõigus, mitte luksuskaup  (Allikas: Kultuuriministeerium)

Valitsus kiitis heaks huvitegevuse toetamise kontseptsiooni  (Allikas: Kultuuriministeerium)

 

Webmaster pix