RUS | EST
65. aastat

60. aastat
loodus

hukk-ap

unisef

www.struktuurifondid.ee
Maleklubi
Leonid Pelesev, Maris Korstin

Lisainfo: 2019/2020 õ.a.

Vanus: 5-6.a.
Õppetasu: 7 euro/kuus
Kontakt:
õpetaja Leonid Pelešev
e-mail: leonid.peleshev@gmail.com

õpetaja Maris Korstin
e-mail: maris_korstin@list.ru


Maleklubi veebilehekülg:
www.maletaht.ee

NLL maleklubil on enam kui 40-aastane ajalugu. Maleklubi on suuremaid ja aktiivsemaid kogu Eestis. Klubis õpivad lapsed alates 6-aastast, poiseid ja tütarlapsed. Maletamine kuulub spordiliikide hulka, ühendades endas kunsti, psühholoogia, teaduse elemente. Maletunnid arendavad õpilaste erinevaid oskusi: mälu, loogilist mõtlemist, fantaasiat, püsivust, kannatlikkust, tähelepanu.
NLL Maleklubis õppetööd korraldavad kolm treenerit-pedagoogi. Leonid Pelešev – FIDE meister, Moskva Kehakultuuri ja füüsilise kasvatuse Instituudi 1978. aasta vilistlane. Maris Korstin – meistrikandidaat, lõpetas 2006. aastal Sankt-Peterburgi Lesgafti-nimelise Kehakultuuriakadeemia. Roman Ježov – FIDE meister, Tartu Ülikooli Narva Kolledži üliõpilane, Eesti maleesivõistluste võitja, Eesti meeskonna koosseisus osales kolmel Rahvusvahelisel Maleolümpiaadil (2012 – 2016). Õppetöö käigus toimub maletaja professionaalsete oskuste ja vilumuste arenemine, kujuneb välja isiksus: tutvumine male ajalooga, malemängu teooriaga, kujunevad tööoskused erialase kirjanduse ja malealaste arvutiprogrammide omandamiseks.
NLL Maleklubi viib läbi suurt organisatsioonilist ja projektitegevust: alustades massiliste koolvõistluste läbiviimisega, korraldades igal õppeaastal NLL-s ja FAMA Keskuses sportlikku ja meelelahutuslikku malesõud, lõpetades vabariiklike maleesivõistluste korraldamisega.
NLL, sportliku Narva ja Eesti maletamise visiitkaardiks on suur projekt „Läänemere maletähed“, milles osalevad väliskülalistena maletajad kõikidest Balti mere regiooni riikidest.
NLL Maleklubi noored maletajad võtavad osa erineva tasemega võistlustest: Narva linna, Ida-Virumaa, Eesti ametlikest maleesivõistlustest, Euroopa Liidu, Euroopa ja Maailma tiitlivõistlustest. Peale selle iga aastal käivad noored maletajad rohketel rahvusvahelistel võistlustel Venemaal, Leedus, Lätis, Tšehhis, Poolas, Serbias, Horvaatias saades seal karikaid, medaleid ja muid autasusid. Neid on arvuliselt kümneid. Parimad noored maletajad on saanud ametlikult Eesti mallesivõistluste, Euroopa ja Euroopa Liidu maletšempionideks ja tulnud auhinnsaajateks.

Huviringid
 

Webmaster pix