RUS | EST
65. aastat

60. aastat
loodus

hukk-ap

unisef

www.struktuurifondid.ee
Lennumudelism
Aleksei Mikenin,
Kirill Ivanov


Lisainfo: 2019/2020 õ.a.

Vanus: alates 10 a.
Õppetasu: 7 euro/kuus
Kontakt:
õpetaja Aleksei Mikenin
e-mail: alexei.mikenin@nll.ee


õpetaja Kirill Ivanov


Mudellennundus – see on sportlik hasart, tõelise uurija otsingud, mõne jaoks, aga tee suurte professionaalsete lennukite juurde ja lend taevalaotusse. Me oleme uhked selle üle, et üks meie kasvandikest läbis tiheda valikusõela ja sai sisse Eesti Lennuakadeemiasse! Käesoleval ajal mudellennundus on üsna populaarseks spordialaks ning selle spordi harrastajaid tuleb igal aastal juurde, nii eri vanuses laste kui ka täiskasvanute seast.
Tehnilise loominguga tegelemine mõjutab positiivselt laste loomingulisi võimeid, aitab kaasa huvi tekkimisele teaduse, tehnika ja uurimise vastu. Peale selle, lapsed õpivad töötama kollektiivis, austama kaaslasi ja õpivad eneseväljendust. Käesolev õppekava kujundab õpilase isiksuse positiivset arengut, näiteks, arendab õpilase mälu, keskendumisvõimet, tähelepanu.
Noored, kes käivad meie mudellennunduse ringis kuuluvad ka "Sky masters Club", mis teeb võimalikuks nende võistlemist kõrgemat klassi võistlustel. Igal aastal meie ringi õpilased võtavad osa linna, regiooni, vabariigi ja rahvusvahelistest võistlustest ja saavutavad seal häid tulemusi. Tegelemine mudellennundusega aitab kaasa põhiliste pedagoogiliste ülesannete lahendamisele.

Hariduslik:
• tehnilise mõtlemise arendamine;
• aerodünaamika põhimõtete tundmaõppimine;
• oma töö planeerimise oskuste õppimine;
• tutvumine erinevate materjalide omadustega;
• omandada töövõtteid erinevate materjalide töötlemisel;
• lennukite mudelite tööjooniste koostamise võtete õppimine;
• mudelite valmistamise võtete ja tehnoloogia, reguleerimise ja mudelite lennutamise õpetamine.

Arendav:
• tutvumine lennunduse arengu ajalooga; • tingimuste loomine õpilaste enesearenguks. Kasvatav:
• lugupidamise kasvatamine töö ja tööinimese vastu;
• humanistliku käitumisstiili kujundamine suhtlemises sõpradega;
• tahte kasvatamine, võidusoovi kujundamine;
• enesekontrolli õpetamine ja kasvatamine;

Tänavu NLL mudellennunduse ring arendab järgmist kahte mudellennundusspordi suunda:
• Õhulahingud raadio teel juhitavate mudelitega
• Vabalennumudelid

Õhulahingud raadio teel juhitavate mudelitega
- See annab adrenaliini, paneb nautima lennuki lendamise kiirust, manöövrite võimalusi. Võimalik, et kaasajal on just see ala kõige nauditavam, mis tõmbab kaasa palju temperamentseid inimesi, kes soovivad saada teravaid elamusi.Vabalennumudelite võistlused
- See on mudeli lendamise ilu ja sujuvus. Aeg on nagu hetkeks peatunud, süda seiskub. See on hetk, mil teadus ja tehnika ületavad looduse, ja lennuk, millel ei ole lendamiseks mootorit ja juhtimiseks raadioaparatuuri, liugleb kasutades õhukihtide voolu, tõustes kõrgemale, pilvede poole. Vabalennumudelite võistlused on selleks mudellennundusespordi klassiks, milles ei ole piire täiuslikkuseks.


Huviringid
 

Webmaster pix