RUS | EST
65. aastat

60. aastat
loodus

hukk-ap

unisef

www.struktuurifondid.ee
Ökodisain(origami, skulptuur, kvilling)
Žanna Pantelejeva, Jekaterina Averko

Lisainfo: 2019/2020 õ.a.

Vanus: alates 10.a.
Õppetasu: 7 euro/kuus
Kontakt:
õpetaja Žanna Pantelejeva
e-mail: panzanna@yandex.ru


õpetaja Jekaterina Averko
e-mail: jekaterina.averko@nll.eeSee on kaasaegne käsitöö suund, mis eeldab erinevates tehnikates tööd paberiga.

Õppekava lastele:
• Tehniliste võtete ja oskuste õpetamine tööks erinevate paberist valmistatud esemete ja suveniiride valmistamise alal;
• Õpilaste sensoorsete võimete kujundamine, sihipärane loodava eseme analüütilise taju kujundamine ja selle süntees, ühetaoliste esemete üldistav ettekujutus ja nende loomisel sarnaste võtete kasutamine;
• Esemete iseseisev konstrueerimine ja modelleerimine, isikliku töö vormistamise loominguliste vilumuste kujundamine jne;
• Ilu ja maitse väärtuste arendamine kui esteetiline kategooria, kujutluse kujundamine esteetiliste väärtuste osas (materiaalse maailma kunstiliselt täisväärtuslike eksponaatide tutvustamine õppuritele, looduse ilu tunnetamine, käsitsi valmistatud esemete esteetiline väljendusrikkus, töö esteetika, tööalaste suhete esteetika kollektiivsete kunstialaste projektide elluviimisel);
• Suhtumine loodusesse, ümbritsevasse keskkonda kui väärtusesse (looduspiltide ja loomade kujude loomine erinevatest materjalidest, säästlik suhtumine looduskeskkonda töö protsessis loodusliku materjaliga jne);
• Suhtumine tervisesse kui väärtusesse (ohutute töövõtete õpetamine tööks tööriistadega, ökoloogiliselt puhaste materjalide kasutamise vajalikkuse tunnetamine, tervisliku ja loova vaba aja veetmise organiseerimine jne).
Õppetegevuse käigus Öko-disaini ringi õpilased võtavad aktiivselt osa näitustest ja NLL ja linna erinevatest üritustest.


 

Webmaster pix