RUS | EST
65. aastat

60. aastat
loodus

hukk-ap

unisef

www.struktuurifondid.ee
Fotostuudio "Positiiv"
Irina Kivimäe

Lisainfo: 2019/2020 õ.a.

Vanus: 14-26.a.a
Õppetasu: õpilastele - 7 euro/kuus
täiskasvanutele -13 euro/kuus Kontakt:
õpetaja Irina Kivimäe
e-mail: irina.kivimae@gmail.com


Fotostuudios noored saavad õppida alates 14-st aastatst. Eelnevaid oskusi ja vilumusi ei nõuta.
Õppekava on arvestatud kaheks õppeaastaks.
Iga õppeaasta lõpus toimub arvestuslik töö/õppetund, milleks on fotonäitus.
Stuudio õpilased võtavad osa linna ja vabariiklikest näitustest ja NLL üritustest.
Õppetöö toimub kaks korda nädalas.

Fotostuudios Te saate õppida järgmist:
- tutvuda fotokunsti tekkelooga ja Eesti fotokunsti arenguga;
- tutvuda tuntud fotograafide loominguga, kes jätsid jälje maailma fotokunsti ajalukku;
- mandada oskusi tööks fotoaparatuuriga ja muude fitoinstrumentidega, mis on vajalikud fotograafi töös tehnika vaba valdamise tasemeni;
- tundma õppida foto põhižanre;
- tundma õppida kaasaegse fotokunsti põhižanre;
- tundma õppida fotokompositsiooni võtteid;
- omandate vilumusi tööks graafilise redaktoriga, mis on vajalikud tööks ülesvõtetega ja nende ettevalmistamiseks trükiks või slaidide tegemiseks;
- õpite hindama fotosid ja tegema nende valikut näitusteks ja konkurssideks;
- õpite iseseisvat tööd valgusallikatega stuudios, nii alalise valgusallikaga kui ka impulsslambiga.2013/2014 õ.a.


Huviringid
 

Webmaster pix