RUS | EST
65. aastat

60. aastat
loodus

hukk-ap

unisef

www.struktuurifondid.ee
Teatrikool "Voobrazilija"
Olga Katuntseva

Lisainfo: 2019/2020 õ.a.

Vanus: 5-6.a.
Õppetasu: 7 euro/kuus
Kontakt:
õpetajad Olga Katuntseva
e-mail: vitali50@mail.ru


Iga väike laps armastab mängida muinasjuttu isegi rohkem, kui seda vaadata, kuidas seda teevad teised. Teatrikoolis „Voobrazilija“ lapsed õpivad suhtlemist teineteisega, mängivad situatsioonimänge, kehastuvad ümber erinevatesse personaažidesse, õpivad väljendama oma emotsioone ja kaastundlikult suhtuma teistesse ning kaasa elama nende tegevusele.
Õppetunnid teatrikoolis on laste jaoks kasulikud, sest õpetavad eluliselt vajalikku eneseesitluse kunsti: oskust ilusasti liikuda, õigesti väljendama emotsioone, valitsema oma miimikat, kenasti ja ilmekalt ennast väljendama – kõik need on tähtsad detailid, millest tekib ettekujutus ja arvamus inimesest. Väljendusrikkus ja harmoonilisus on edu pandiks ja teeb lapsest huvitava vestluskaaslase ja jutuvestja.
“Voobrazilias” õpitakse selliseid aineid: teatrimängud, näitemeisterlikkus, lavakõne, vokaal.
Lapsed on aktiivsed osalejad kõikidel NLL üritustel ja korraldavad lahtiseid tuned ringi lastevanematele.

Huviringid
 

Webmaster pix